CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE EN TERRENY PROTEGIT

L’existència d’altres obres il•legals a la zona no impedeix apreciar la comissió d’un delicte i ordenar que aquestes es demoleixin

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE EN TERRENY PROTEGIT

Un home ha estat condemnat a un any de presó per construir un habitatge unifamiliar sense llicència en sòl no urbanitzable de protecció especial a Montón de la Sierra, a Alcolea (Còrdova), una zona protegida de l’horta del riu Guadalquivir.

En un principi els tribunals van considerar que la conducta de l’acusat no era delictiva, ja que l’edifici no era una construcció aïllada, sinó que coexistia amb d’altres en un terreny parcel·lat, i que l’assentament estava tolerat des del moment en què els propietaris pagaven l’IBI i els subministraments de llum i aigua. Tot i així, el fiscal va decidir recórrer al Tribunal Suprem, que ha dictaminat que l’incompliment de les normes urbanístiques per part d’altres veïns no eximeix l’acusat de les seves obligacions i responsabilitats.

La sentència de condemna determina, a més, que l’obra ha de ser derruïda, en no apreciar-se motius que en justifiquin la consolidació, com sí ocorre en altres ocasions, en què els tribunals aprecien extralimitacions mínimes, excessos lleus respecte de l’autorització administrativa o un temps excessivament ampli des que es comet el delicte i s’emet la sentència.

Per al Tribunal Suprem no es pot mantenir el que s’ha construït només amb l’objecció que en aquesta àrea existeixen altres obres il·legals. La igualtat davant la llei no serveix per a igualar-se en la il·legalitat en què es puguin trobar els altres. Considera que, en tot cas, la legalitat acabarà reconduint la configuració urbanística dels terrenys afectats al benefici de la comunitat i no dels propietaris que han impulsat aprofitaments individuals no autoritzats.

 

En causes derivades de la realització d’obres en terrenys propis, els nostres professionals estan a la vostra disposició per a defensar els vostres drets.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter