Nou termini per als comptes

S’han concretat els terminis, que ja no es vinculen a la data en què finalitzi l’estat d’alarma.

Nou termini per als comptes

Arran de la situació generada per la Covid-19 es van ampliar els terminis per a aprovar els comptes anuals de l’any passat. En concret, es va establir que, quan finalitzés l’estat d’alarma, s’iniciaria un termini de tres mesos per a formular-los i que la junta de socis s’havia de reunir per a aprovar-los dins dels tres mesos següents a la finalització del termini per a formular-los.

No obstant això, recentment s’ha modificat aquesta norma, de manera que els terminis queden així:

  • Formulació. L’obligació de formular els comptes per part dels administradors queda suspesa fins l’1 de juny de 2020 i es reprèn durant tres mesos més a comptar des d’aquesta data, tot i que és vàlida la formulació dels comptes que es dugui a terme durant l’estat d’alarma.
  • Aprovació. La junta general ordinària de socis per a aprovar els comptes s’ha de celebrar dins dels dos mesos següents des que finalitzi el termini per a formular-los. Per tant, els comptes anuals de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2019 s’hauran d’aprovar com a màxim el 3 d’octubre de 2020 i s’hauran de dipositar al registre mercantil dins del mes següent a que s’aprovin — fins el 30 de novembre, si s’aproven el 31 d’octubre.

Tot i que el còmput de terminis per mesos podria dur a la conclusió que el termini màxim d’aprovació és l’1 de novembre, i no el 31 d’octubre, alguns registres mercantils s’han pronunciat ja pel 31 d’octubre com a data màxima per a l’aprovació.

 

Veniu a veure’ns. Us assessorarem sobre com podeu formular i dipositar els vostres comptes anuals.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter