Obtingueu el vostre número EORI

Les empreses que importen i exporten han de disposar d’un número EORI

Obtingueu el vostre número EORI

Les empreses que duen a terme operacions de compravenda amb altres països de la UE s’han de donar d’alta al registre d’operadors intracomunitaris (ROI) i obtenir un CIF IVA intracomunitari. Si no disposen d’aquest CIF IVA, el proveïdor intracomunitari els repercutirà IVA del seu país, impost que no podran deduir a les seves declaracions periòdiques i la devolució del qual s’haurà de sol·licitar a través del model 361, amb la tardança i les gestions administratives que això suposa.

Doncs bé, les empreses que duran a terme vendes o compres fora de la UE —és a dir, que exportaran o importaran—, han d’obtenir també el número de registre i d’identificació d’operadors econòmics (número EORI).

  • També s’ha de sol·licitar si efectueu operacions amb les illes Canàries, Ceuta o Melilla, ja que, a aquest efecte, aquests territoris s’han de tractar con si fossin de fora de la UE.
  • El número EORI és assignat per l’autoritat duanera espanyola amb la finalitat de registrar les empreses a efectes duaners dins de tot el territori duaner comunitari.

El número EORI té la mateixa composició que el CIF IVA del ROI. No obstant això, encara que es disposi d'algun d’aquests números, això no eximeix d’haver de sol·licitar també l’altre.

 

Us assessorarem sobre el tractament fiscal de les operacions intracomunitàries i de les importacions i exportacions.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter