QUOTA DE DESPESES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Els propietaris han de contribuir segons el que està establert al títol de la comunitat tret que la junta de propietaris modifiqui el sistema  

QUOTA DE DESPESES A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

 

Els propietaris han de contribuir a les despeses de la comunitat segons el que està establert al títol de la comunitat. La junta pot modificar aquest sistema de repartiment de despeses fixant diferents mòduls per acord unànime dels propietaris. Si l’acord existent és consensuat, es pot modificar per acord majoritari. A més, els afectats el poden impugnar sense estar obligats a satisfer aquestes quotes.

Així ho ha declarat el Tribunal Suprem en una sentència recent que ha posat fi a un contenciós d’uns veïns amb la seva comunitat. La controvèrsia va sorgir quan en dues juntes es va acordar dur a terme obres a la façana de l’edifici perquè existien filtracions i perill d’ensorrament, i per a sufragar l’obra es va aprovar, per majoria, una quota lineal, com s’havia acordat en ocasions precedents.

Diversos propietaris afectats van impugnar aquests acords en considerar que les quotes haurien d’atendre al coeficient de propietat, com estableix el títol de la comunitat, per la qual cosa en van demanar la nul·litat, l’exempció de pagament i que se’ls retornessin les quantitats ja pagades.

No ho van entendre així els tribunals, que van considerar que la quota lineal era correcta en aplicar la doctrina dels actes propis; és a dir, els dissidents no podien impugnar els acords perquè tenien el mateix sentit que d’altres anteriorment aprovats, i en fer-ho, es va produir una acceptació tàcita a aquesta distribució equitativa de les despeses.

Aleshores aquests veïns van decidir recórrer al Tribunal Suprem, entenent que aquesta tolerància a acords anteriors sobre el repartiment de les despeses no és suficient per a impedir que s’impugni un acord posterior.

El Tribunal Suprem aprecia que les obres que aquesta comunitat ha dut a terme són necessàries per a la conservació i manteniment de l’edifici tenint en compte l’estat de la façana, la rehabilitació de la qual va ser inclosa correctament a l’ordre del dia. Per tot el que s’ha assenyalat, declara la nul·litat parcial de l’acord impugnat i ordena executar les obres, però modificant algunes quotes conforme al coeficient de participació dels propietaris.

 

 

Els nostres professionals us poden prestar assessorament adequat en situacions de controvèrsia amb la junta de la comunitat de propietaris.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter