Reduccions en mòduls del 2019 per a agricultors i ramaders

S’ha publicat l’ordre que regula aquestes reduccions

Reduccions en mòduls del 2019 per a agricultors i ramaders

Amb efectes per a l’IRPF del 2019, s’han reduït els mòduls a contribuents que desenvolupen certes activitats agrícoles i ramaderes en règim d’estimació objectiva.

La reducció varia segons la comunitat autònoma, província o àmbit territorial en qüestió i el tipus d’activitat que es desenvolupi, i té per objectiu compensar els efectes d’inundacions, incendis o altres circumstàncies excepcionals que poden haver afectat un sector o zona determinada.

Recordeu que per a determinar si es superen els límits per a tributar en el règim de mòduls per a agricultors i ramaders es computen exclusivament les operacions de s’hagin d’anotar al llibre registre de vendes i ingressos. En cap cas es computen les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions, i tampoc l’IVA i, si escau, el recàrrec d’equivalència, però sí la compensació de l’IVA percebut en el supòsit d’estar acollit en aquest impost al règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

 

Feu clic aquí per a accedir a l’ordre ministerial que rebaixa els mòduls aplicables a l’IRPF del 2019 en les activitats agrícoles i ramaderes.

 

Si desenvolupeu alguna de les activitats afectades, tingueu-ho en compte quan confeccioneu la declaració de l’IRPF.

 

 

 


Doneu-La nostra Newsletter